Potraga za jednostavnim životom – izložba Paint grafika u knjižari Apropo

Daniel Kovač - Potraga za jednostavnim životom

Izložba obuhvata izbor od 12 radova nastalih u periodu od 2008. do 2015. godine. Autor izložbe je Marija Backić.

IMG_4001

Potraga za jednostavnim čovekom

Svet ne možemo saznati, već samo možemo da uočimo pojedine fenomene. Tragovi sveta koje Daniel smešta na svoje grafike nude nam jednu njegovu sliku, jednu od mogućih. Ti intimni zapisi/ dokumenti kroz potragu za ljubavlju koja izmiče vode nas ka utopiji. Put sačinjen od niza poraza, zabluda, nosi sobom lepotu običnog dana i budi nadu. Utopijsko uverenje da život sadrži mnoge latentne, neiskorišćene potencijale koji bi se mogli kultivisati i dovesti do savršenstva deluje spasonosno.

Od mnoštva zapisa koje je Daniel uočio, pred nama su radovi koji se dotiču egzistencijalnih pitanja: ljubav, usamljenost, melanholija, gubitak, borba sa svetom, potraga za srećom. Ove grafike su u vezi sa dalekim prethodnikom slične poetike, radovima umetničke grupe „Klipani u pudingu“. Čisto i iskreno posmatranje sveta otvorenih očiju i otvorenog srca. Taj pogled je pun poverenja i radosti, ali i iskustva gubitka, saznanja o krhkosti. Akteri Danielovih slika, čvrstih linija i intenzivnih boja, predstavljaju svakodnevne prizore. Usamljene jedinke koje se grčevito drže za ruke, raduju, plešu, putuju autobusom, bivaju dvorskom ludom, rastrzani svojim društvenim ulogama, tragaju za sobom, bore se sa svetom za svoj svet. Koristeći Windows Paint program za crtanje kompjuterskim mišom, Daniel nam pruža bujne predstave jednostavnih a suštinskih emocija.

Jarke i šarene Danielove slike postaju savršen dokument naše stvarnosti, minuciozan i prepun nijansi. Uvodeći nas u segmente svog sveta i što više nas ubedi u njihovu snagu, postaje posrednik široke istine kome se lako prepušta i veruje.

Marija Backić

Bitka za lešinu, 2008.

2015-10-03 12.24.45

Izložba je otvorena od 29. septembra do 27. oktobra 2015.

Advertisements
This entry was posted in Crteži. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s